فرم نظر سنجي از ارباب رجوع


تحصيلات
شغل
سن
جنسيت
در کجا زندگی می‌کنید؟
ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها را بیشتر به چه نامی می‌شناسید؟
دلیل مراجعه شما چه بوده‌ است؟
چقدر از پاسخگویی سازمان در ارائه خدمت مورد نظر شما رضایت داشتید؟
تا کنون شکایتی از منابع طبیعی داشته‌اید؟
چقدر با اهداف و وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری) آشنا هستید؟
توانمندی علمی و مهارتی کارشناسان شاغل در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری) را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر شما سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری) تا چه حد توانسته مقتدرانه در مقابل سودجویان و متجاوزان به عرصه‌های منابع طبیعی عمل کند؟
به چه میزان علاقمند هستید در برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با حفاظت و احیای منابع طبیعی کشور با این سازمان همکاری نمایید؟

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)