فرم درخواست امريه
مدیر کل محترم اداره منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم با سلام واحترام اینجانب با مشخصات ذیل متقاضی گذراندن خدمت سربازی خود در آن اداره كل می باشم ومتعهد می شوم در صورت پذیرش جهت گذراندن دوره خدمت سربازی از ارائه هر گونه کسر خدمت ودرخواست استفاده از آن خودداری نمایم .

نام نام خانوادگي 
نام پدر شماره شناسنامه 
كد ملي محل تولد
وضعيت تاهلميزان تحصيلات
آدرسشماره تماس 


مدارك مورد نياز: 1-اصل و تصوير كارت ملي و شناسنامه 2-اصل و تصوير نامه فراغت از تحصيل و مدرك تحصيلي 3-اصل و تصوير برگه اعزام به خدمت(بدون غيبت 4- 4قطعه عكس4-3


 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)