رسیدگی به شکایات


نام شاکی 
نام خانوادگی شاکی 
نام پدر 
شماره ملی 
شماره شناسنامه 
شغل
تحصيلات
شهرستان  
آدرس
تلفن تماس  
موضوع شکایت
متن شکایت

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)