پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - سوالات جنگل
سوالات جنگل

سوالات مربوط به درخواست مجوز حمل ذغال

1.     چگونه مي توانيم مجوز حمل ذغال از اداره كل منابع طبيعي اخذ نماييم؟

-با مراجعه به اداره كل همراه با درخواست كتبي تاييد شده از سوي شوراي اسلامي روستا و دو بار بازديد از روند توليد ذغال مي توانيد مجوز لازم را براي حمل ذغال از منابع طبيعي دريافت نماييد..

2.      آيا نياز به بازديد كارشناس اداره منابع طبيعي قبل از آغاز توليد ذغال مي باشد؟

- بله

3.     در صورتيكه كليه مدارك و مستندات لازم كامل باشد طي چند روز مي توانيم مجوز را دريافت نمايم؟

-8 روز

4.      مجوز صادره چند روز اعتبار دارد؟

-حداكثر 2 روز و براي وسيله نقليه مشخصي كه توسط متقاضي معرفي مي گردد، صادر خواهد شد.

 

سوالات مربوط به درخواست ايجاد بوستان روستايي

5.     روند درخواست و ايجاد بوستان روستايي چند روز طول مي كشد؟

-در صورت تكميل بودن مدارك و مستندات مورد نياز حدود102 روز

 

6.     با توجه به حالت مشاركتي وظايف اداره كل منابع طبيعي چيست؟

-واگذاري عرصه، اهدا نهال و خدمات فني و كارشناسي

 

چاپ | ارسال به ديگران  |