پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - سوالات مرتع
سوالات مرتع

1.     رسیدگی به اعتراض از اقدامات هیئت ممیزی استان پس از صدور پروانه مرتعداری به چه نحوی صورت می گیرد؟

جواب: تصمیم گیری بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان دفتر امور مراتع،حقوقی وبازرسی سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری و نماینده اداراه کل منابع طبیعی استان می باشد.                        

2.     در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض دولتی پروانه مرتعداری (تمدید پروانه چرای دام) توسط صاحب پروانه نحوه اقدام چکونه است؟

جواب: در این صورت دام موجود در مرتع بعنوان دام غیر مجاز محسوب گردیده و برابر مقررات با متخلف برخورد خواهد شد
چاپ | ارسال به ديگران  |