پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - سوالات حفاظت
سوالات حفاظت

1.     اراضي ملي به چه اراضي اطلاق مي شود؟

- براساس ماده يكم تصويب نامه قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 27/10/41 هيات وزيران عرصه و اعياني كليه جنگل ها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور به عنوان اراضي ملي تلقي مي شود ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند

2.     مستثنيات قانوني اشخاص در تبصره 3 ماده دوم تصويب نامه قانوني ملي شدن جنگل ها كشور چگونه تعريف شده است؟

- عرصه و محاوط تاسيسات و خانه هاي روستايي و همچنين زمين هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالكيت جنگلها و مراتع است كه تا تاريخ 27/10/41 احداث شده اند.

3.     تشخيص و شناسايي اراضي ملي و تفكيك آن از مستثنيات قانوني اشخاص بر عهده كدام وزارتخانه است؟

- براساس ماده يك آئين نامه اجرايي ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور (مصوب 16/12/71 هيات وزيران) تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها براساس تعريف مصرح در فصل اول قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها ومراتع به عهده وزارت جهاد كشاورزي است كه از طريق سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام مي نمايد.

4.     در اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اراضي ملي چگونه تعريف شده است؟

-مراتع، جنگل ها و بيشه هاي طبيعي كه به عنوان اراضي ملي تلقي مي شود در اصل 45 قانون اساسي به عنوان انفال و اموال و ثروت عمومي تعريف شده و مي بايست در اختيار حكومت اسلامي باشد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.

5.     در كدام اصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حفاظت از محيط زيست به عنوان وظيفه عمومي آمده است ؟

- اصل 50 قانون اساسي و فعاليت هايي كه منجر به تخريب غير قابل جبران محيط زيست گردد ممنوع اعلام شده است.
چاپ | ارسال به ديگران  |